FANDOM


Välkommen till Yimbys Wiki!Edit

Stockholm City Hall

Yimby finns bland annat i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

Här finns information som är av nytta vid olika typer av verksamheter som brukar bedrivas av organisationen Yimby, såsom framtagning av förslag på stads/detaljplaner och liknande. Det kan röra sig om schabloner för att beräkna kostnader eller volymer i olika typer av projekt, riktlinjer för vägdragningar eller säkerhet, och liknande. Informationen bör vara kort och koncis för att enkelt kunna användas vid planeringsarbete. Ambitionen är inte att nå fackmannanivå utan att i stora drag kunna förhålla sig till rimligheten i olika förslag Yimby tar fram.

Förbehåll för innehållEdit

Se Allmänna förbehåll för Yimby-wikin för en fullständig redogörelse.

Material på denna wiki är inte officiella uttalanden från nätverket Yimby. Se http://www.yimby.se för sådana yttranden.

Om YimbyEdit

Yimby (Yes in my backyard) är en politiskt och ekonomiskt oberoende organisation för stadsvänner i Sverige. Organisationen verkar för ett smartare, tätare och mer attraktivt stadsbyggande i Sverige. Den har etablerats i flera olika svenska städer med egna avdelningar. Mer information finns på respektive avdelnings hemsida:

Yimby Stockholm

Yimby Göteborg

Wikins huvudsidorEdit

Ordlista: En lista över vanliga begrepp i stadsbyggnadsdebatten

Geografiska avdelningarEdit

ÄmnenEdit

Arkitektur: Funktionsblandning, höghus, bebyggelsestruktur, urbanitet/urbanism, kyrkor, parker, fri skulpturpark, lokaler

Bostadspolitik: Plan- och bygglagen, finanspolitik, gentrifiering och förslumning, brottsprevention och trygghet

Hållbar utveckling: Ekologi, natur, urban grönska, Fristaden

Vägtrafik: Parkering, Gator, cykel, säsongskörfält

Spårtrafik: Järnväg, spårväg, tunnelbana

Kollektivtrafik: Passagerarbåtar i Stockholm

Sjöfart: Sjötull

Flyg: Arlanda, Bromma, Tullinge flygplats

Organisation och aktivitetEdit

  • Yimby; om nätverket, organisationen och begreppet Yimby

Utveckling av wikinEdit

Bra länkarEdit

Stockholms stadsmuseums klassning: http://kartor.stockholm.se/bios/dpwebmap/cust_sth/kul/klassificering/DPWebMap.html

Senaste aktivitetEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.