FANDOM


Detta är en artikel som beskriver nätverket Yimby. Yimby Wiki är wikins huvudsida.

YIMBY är ett stadsbyggnadspolitiskt nätverk i Sverige, med avdelningar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Västerås.

Begreppet YimbyEdit

Begreppet Yimby är motsatsen till Nimby. Yimbyism handlar om att uppmärksamma de fördelar som kommer av en tät stad med många olika verksamheter.

Vad Yimby inte ärEdit

  • Yimby är partipolitiskt obundet, och varken något vänster- eller högerpolitiskt nätverk.
  • Yimby handlar inte i första hand om att bygga höghus eller skyskrapor. Det handlar om tät och funktionsblandad bebyggelse, där vissa hus ska kunna vara högre än de omgivande.
  • Yimby är inget språkrör för byggindustrin. Tvärtom kritiserar Yimby ofta byggbranschen, som idag är ett oligopol, som inte bygger tillräckligt urbant.
  • Yimby har inte som mål att förbjuda biltrafik. Bilen är en nödvändighet för stora delar av samhället, inte minst i glesbygden, och för godstransport. Det sagt, tycker vi att:
    • Biltrafiken ska bära sina egna samhällskostnader, för infrastruktur, parkeringsyta, ekologiskt fotavtryck etc
    • Bilar ska kunna samexistera med fotgängare, cyklar och kollektivtrafik
    • Det bör vara möjligt att leva utan egen bil i en storstadsregion

Se ävenEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.