FANDOM


Vård och omsorg i Sverige är hierarkiskt organiserad, med primärvårdcentraler, specialistmottagningar, specialistsjukhus, akutsjukhus och universitetssjukhus.

Även rehabiliteringshem, äldreboenden och liknande kan räknas som vårdinrättningar.

De största vårdinrättningarna dominerar stadsbilden, medan de minsta knappt märks alls.

Vårdens roll i stadenEdit

Vårdinrättningar med långa öppettider bidrar med trygghet (se funktionsblandning), men kan också skapa trafikbuller och otrygghet.

Vårdinrättningar ställer också särskilda krav på tillgänglighet och avskildhet.

Aktuella frågor om vård och fysisk planeringEdit

Se ävenEdit