FANDOM


Skärholmen är ett stadsdelsområde i Söderort.

Skärholmen idag Edit

Skärholmens stadsdelsområde består till övervägande del av bostadsområden som uppfördes under 60-talet som en del av miljonprogrammet. Till dessa hör Bredäng, Sätra och Vårberg.

Skärholmens Centrum är ett av Stockholms största shoppingcenter och en naturlig målpunkt för nästan hela Norsborgsgrenen av Röda linjen. På andra sidan E4/E20 ligger Kungens Kurva med IKEA och ett flertal andra köplador.

Kollektivtrafiken består idag av Röda linjens Norsborgsgren samt bussar. Spårväg Syd kommer ge spårbundna förbindelser på tvären mot Älvsjö, Fruängen och Flemingsberg.

Skärholmen i framtiden Edit

Den här delen av Stockholm består mestadels av gles bebyggelse, och det finns stora möjligheter till förtätning. Att integrera dom olika områdena med kvartersstad och urban bebyggelse borde vara ett mål, för att minska segregationen och få en mer blandad stad. Man bör även försöka få fler arbetsplatser i dagens bostadsområden, och bygga bostäder i handelsområdet vid Kungens Kurva.

E4/E20 utgör idag en stor barriär mellan Skärholmens Centrum och Kungens Kurva. Kan man däcka över, gräva ner, eller på något annat sätt få bort vägen finns det utrymme för att skapa en integrerad och blandad stadsdel i Centrum och Kungens Kurva, som skulle bli ett lyft för området, skapa många nya bostäder, och stärka platsen som en regional nod.

En idé är att grena av Röda linjen efter Vårberg och dra en gren på bro över till Ekerö Centrum. Det är en relativt kort sträcka, ger tunnelbana till en ny kommun och skapa en tvärförbindelse. Tallbacken på Ekerösidan kan exploateras med många nya bostäder. Alternativt kan man dra samma samma sträckning fast använda Spårväg Syd.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.