FANDOM


Detta är en idéartikel startad av User:Firre. Det är ingen officiell ståndpunkt från nätverket Yimby. Se Allmänna förbehåll för Yimby-wikin.
800px-Motorboat in Vaxholmsloppet 2010

Motorstarka fritidsbåtar skadar skärgården.

1280px-Hotellkajen 2 Vaxholm 2010

Segelbåtar och kulturfartyg bidrar till en levande skärgård, och ska vara tullfria.

Sjötull eller motorbåtsskatt är en idé om en skatt eller avgift på motorfartyg i Stockholms inre skärgård.

Syftet är att följa förorenaren-betalar-principen, och internalisera buller, svall och andra miljöskador från båttrafik. Sjötullen styr fritidstrafik och kommersiell trafik från effektstarka motorbåtar och vattenskotrar, till segelfartyg, kulturfartyg och andra mer hållbara fartyg.

Den kan jämföras med trängselskatten i Stockholms innerstad.

VillkorEdit

 • Skatten gäller trafik på Saltsjön innanför Vaxholmssundet (med fri lejd till Vaxholms hamn), Oxdjupet och Knapens hål. Området kan utökas med Riddarfjärden och Ulvsundasjön.
 • Skattefria fartyg:
  • Svenska och utländska statsfartyg, inklusive örlogsfartyg
  • Isbrytare, bogserbåtar, Sjöräddningssällskapets fartyg, och andra fartyg i sjötrafikens tjänst
  • Fartyg sjösatta 1945 eller tidigare
  • Husbåtar
  • Svävare
  • Fartyg utan kolvmotor med inre förbränning (hjälpmotor med lägre effekt än 50 W/kg är tillåten)
   • pråmar, fartyg som drivs med muskelkraft, segelfartyg
   • Fartyg med ångmaskin, stirlingmotor, tändkulemotor eller ackumulatordriven elmotor
  • Motorbåtar med effekt under 50 kW (68 hk)
  • Motorbåtar med effekt under 200 kW november-mars.
  • Vuxna som är folkbokförda på en skärgårdsö utan förbindelse med fastlandet, får ansöka om ett fritt skattemärke upp till 200 kW.

SkatteuttagEdit

Båtar, inklusive vattenskotrar, med effekt på 50-1000 kW (fritidsbåtar) betalar skatt efter motoreffekt, som kvitteras med klistermärke, till salu i gästhamnar.

Kommersiella fartyg betalar skatt efter motoreffekt och andra tekniska specifikationer, genom hamnavgiften.

Skatt gäller för inpassage/utpassage, för ett antal dygn, eller per säsong.

Förvaltning av intäkterEdit

Intäkter kan fördelas enligt beslut av Stockholms Läns Landsting. Till exempel kan de delas mellan Skärgårdsstiftelsen, Waxholmsbolaget, Sjöräddningssällskapet, och landstingets skärgårdsprogram.

Kommunal- och landstingsskatten kan på så sätt sänkas, med bibehållen servicenivå. Det går att betrakta sjötullen som en skatteväxling.

EffekterEdit

Nöjestrafik och motorbåtstävlingar drivs från inner- till ytterskärgården.

Tyngre trafik drivs till yttre hamnar (Södertälje, Nynäshamn, Hargshamn m fl).

Buller, svall och annan miljöförstöring kan väntas minska. Olycksrisken minskar, och segling och annan hållbar sjöfart får större plats.

Vattenskotrar har sedan 2011 i princip fått fri lejd i svenska vatten, efter att tidigare ha varit begränsade till farleder. Framöver kommer de drivas ut från innerskärgården.

InvändningarEdit

 • "Blir det inte krångligt?"
Det behöver det inte bli. För besökande båtar och fartyg, betalas sjötullen tillsammans med hamnavgiften. För fartyg med hemmahamn i innerskärgården, betalas den säsongsvis.
 • "Betalar motorbåtar redan bensinskatt för vägar de inte använder?"
I Sverige avskaffades bensinskatten 1995; sedan dess har vi koldioxid- och energiskatt. Koldioxidskatten betalas för utsläpp; energiskatten har olika syften, men ingen av skatterna öronmärks för vägtrafik. Kommunala vägar betalas framför allt av skatt på arbete. Bilar är belagda med fordonsskatt, medan det inte finns någon skatt på ägande av båtar. Utländska fartyg betalar sällan skatt för bränsle som de förbrukar i svenska farvatten.