FANDOM


Saltsjöbanan är en järnväg som sammanbinder Slussen med Sickla, Fisksätra och Saltsjöbaden.

Saltsjöbanan används främst för pendling från Saltsjöbaden och Fisksätra in till stan. Banan är enkelspårig till stor del, och går varje 20:ende minut stora delar av dygnet. Detta betyder att den inte är ett särskilt attraktivt alternativ för kortare resor.

Det finns planer på att bygga dubbelspår på fler delar av sträckan och på så sätt kunna komma upp till köra åtminstone var 12:te minut.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.