FANDOM


Vilken roll spelar kyrkor i Stockholm, en av världens mest sekulära städer?

Beautiful old church interior

En kyrka.

Här är några värden som finns hos Stockholms kyrkor:

  • Bärare av ett fysiskt kulturarv, med arkitektur, konst och interiörer
  • Ovärderliga sociala insatser
  • En fristad från kommers, för eftertanke
  • Riktmärken i staden

Se ävenEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.