FANDOM


Detta är inte något officiellt yttrande från nätverket Yimby. Se Allmänna förbehåll för Yimby-wikin.

Regionalpolitik handlar om geografisk fördelning av makt och resurser. Den blir relevant för stadsbyggnadspolitiken.

IdéerEdit

  • I vissa län, bland annat Stockholms län, är det landstingets uppgift att upprätta en regionplan. I andra län ligger det på länsstyrelsen. Landstinget (eller regionen) är en rimlig nivå för långsiktig planering av bostäder och infrastruktur. Därför bör dess roll tydliggöras.
  • Avveckla länsstyrelsens roll för överklagandeinstans före mark- och miljödomstolen.
  • Allmänna välfärdsinstitutioner som skolan (särskilt gymnasiet) kan finansieras på statlig, i stället för kommunal nivå.

Se ävenEdit