FANDOM


Stockholm, Approaching Blue Hour

Sergels torg.

Norrmalm eller City i Stockholm gränsar vid Birger Jarlsgatan till Östermalm, och skiljs från Kungsholmen av Klara Sjö, och från Gamla stan av Norrström. Till Norrmalms stadsdelsområde räknas även Vasastan.

Norrmalm bär spår av Norrmalmsregleringen, även känd som Klarasaneringen.

Sakfrågor på NorrmalmEdit

Idéer om nedre NorrmalmEdit

  • Riv Orgelpipan 4 (Klarabergsgatan 33-35). Ersätt möjligen med en hög, smal byggnad för t ex hotell.
  • Däcka över Sergels torg, så det gamla torget blir väderskyddat och lufttätt. Låt däcket ha samma mönster som det gamla torget, och ha gärna något takfönster. Klä betongväggarna i färg eller panel.

KlarastrandsledenEdit

Stäng av Klarastrandsleden norr om Kungsbron, och omvandla den till en promenadkaj.

Fyllning av inre NybrovikenEdit

45461943 10157268175684252 4087768749266960384 n

Inre Nybroviken.

Landhöjningen har gradvis flyttat Stockholms strandlinje över århundradena. Östersjön sjunker med ca 5 millimeter per år. Även om klimatförändringar är en ny x-faktor, kan vi vänta oss en sänkning av vattenståndet.

Berzelii park anlades på 1800-talet, efter att en del av Nybroviken fyllts igen. Idag är den inre delen av Nybroviken bara 2 meter djup, och inom ett par årtionden kan det bli svårt för båtar att angöra.

På lång sikt behövs en ny ifyllning. Med en kaj parallellt med Stallgatan blir den fyllda ytan stor som en fotbollsplan. En väg längs den nya kajen förkortar fotgängares och cyklisters färdväg till och från Östermalm. Berzelii park och Nybroplan blir tillsammans en av innerstadens största offentliga ytor, med mer kvällssol än idag, och utrymme för torghandel och evenemang.

Några färjelägen försvinner. De går att flytta till Slussen, som har bättre anslutningar till spårtrafik, och ligger närmare farlederna.

Nybroplan kan få en spegeldamm, som vintertid kan användas som skridskobana.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.