FANDOM


Nimby, förkortning av Not In My Backyard, är ett begrepp för att någon som bor eller uppehåller sig på en plats, har en motvilja mot byggnader eller verksamheter i närheten.

ArgumentEdit

Det kan handla om verksamheter som upplevs som störande eller riskfyllda (behandlingshem, anstalter, industrier, flygplatser etc) eller som påverkar utsikt och solljus.

AnalysEdit

  • Missnöje med modernistisk stadsplanering och arkitektur: Det finns legitim kritik mot det som har byggts de senaste 80 åren; se vidare Klarasaneringen.
  • Psykologi: Det går att hänvisa till status-quo-bias, ett naturligt tankemönster för att vilja behålla rådande ordning.
  • Socioekonomisk status: Människor, särskilt de som äger sin bostad, kan vara oroade för områdets socioekonomiska status.

BemötandeEdit

  • Om vi ska bygga "någon annanstans", exakt var ligger detta "någon annanstans"?
  • Förtätning kan göra ett område mer attraktivt, se urbanism.

Se ävenEdit