FANDOM


Denna artikel är inget officiellt uttalande från Yimby. Se Allmänna förbehåll för Yimby-wikin.

Nationalstadsparken är ett område i Stockholms stad och Solna, tillsammans med Fjäderholmarna, som ingår i Lidingö kommun.

Kaknästornet

Hade Kaknästornet gått att bygga idag?

Nationalstadsparken är skyddad enligt Miljöbalken:

7 § Området Ulriksdal–Haga–Brunnsviken–Djurgården är en nationalstadspark.
Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas.
Trots bestämmelsen i andra stycket får en åtgärd som innebär ett tillfälligt intrång eller en tillfällig skada i en nationalstadspark vidtas, om
1. åtgärden höjer parkens natur- och kulturvärden eller tillgodoser ett annat angeläget allmänt intresse, och
2. parken återställs så att det inte kvarstår mer än ett obetydligt intrång eller en obetydlig skada. Lag (2009:293).

ReformförslagEdit

Om det inte går att helt avskaffa lagen, så bör man reformera lagen. Ett förslag är en global klausul:

  • Ny bebyggelse och nya anläggningar i parken kan tillåtas om åtgärden höjer natur- och kulturvärdena i Sverige, eller globalt, med avseende på biologisk mångfald, klimat, eller andra miljömål.

Till exempel bör det bli möjligt att bygga cykelvägar och spårvägar i parken, för att minska biltrafiken.

Förslag till byggen i NationalstadsparkenEdit

  • Förläng Tvärbanan från Solna till Frescati på en bro över Brunnsviken.
  • Bygg en stadsdel på södra Gärdet, och förläng Valhallavägen till Kaknästornet.

Nuvarande stadsdelar i NationalstadsparkenEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.