FANDOM


Som lokaler brukar avses alla utrymmen i hus som inte är bostäder.

Specialiserade institutionsbyggnader som skolor, kyrkor, sjukhus eller arenor räknas inte alltid som lokaler. Institutionella verksamheter som en förskola eller tandläkarmottagning kan dock inrymmas i en lokal i en byggnad med andra funktioner.

Lokaler kan blandas med bostäder för funktionsblandning.

McDonald's-argumentetEdit

Gentrifiering och lokalbrist medför ofta höjda lokalhyror. Det medför att verksamheten blir mer likriktad, och kedjor för snabbmat och vanliga kläder tränger ut föreningslokaler, secondhandbutiker och mer udda verksamheter.

Kedjor är trygga hyresgäster som drar kunder till en galleria eller ett centrum, och kan därför få lägre hyra än oberoende butiker. Dock är etablering av kedjor ett symptom på generellt höga hyror.

McDonald's-argumentet används ibland som argument mot att bygga lokaler. Dock behövs fler lokaler för att sänka lokalhyrorna, och bredda utbudet.

Se ävenEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.