FANDOM


800px-Kymlinge station 2012d

Kymlinge station idag.

Kymlinge är stadsdelen på Järvafältet som aldrig byggdes. Med en spökstation på tunnelbanan och närhet till Kista, finns goda möjligheter att exploatera området. Det finns med i Lindhagenplanen 2.0.

Kymlinge tillhör Sundbybergs kommun.

VisionerEdit

  • Närheten till Kista gör att det finns efterfrågan både på bostäder, kontor och butiker. Särskilt studentbostäder behövs i området.
  • Bygg kontor mot Kymlingelänken, som bullerskydd.
  • Bevara naturen 150 meter från Igelbäcken, med gårdsgata som gräns mot skogsbrynet. Tomterna vid områdets södra gräns kommer vara mycket attraktiva, med utsikt söderut över naturen. De bör säljas till högt pris, med krav på offentlig verksamhet i minst två våningar.
  • Utnyttja att det finns naturliga passager både under och övre tunnelbanan.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.