FANDOM


729px-Grand Hotel Stockholm

Grand Hôtel är klassiskt i sin utformning, från tiden före massbilismen.

Hotell, vandrarhem och i viss mån stugbyar, är en viktig del av näringslivet, både för affärs- och nöjesresor. Hotellen bidrar till urbanitet och funktionsblandning på ett närmast unikt sätt.

  • Hotell är befolkade dygnet runt, och gör området tryggare; se brottsprevention och trygghet
  • Hotell erbjuder lågkvalificerade jobb
  • Hotell erbjuder underlag för kommers
  • Hotell är ett alternativ till egen lägenhet, för konsulter och affärsfolk

Hotellsituationen i StockholmEdit

Stockholmsregionen har brist på hotellrum. De närmaste fem åren förväntas hotellkapaciteten i Stockholm öka med närmare 5 400 rum, men turismen ökar ännu mer.

år 2020 kommer det att saknas mellan 1 800-4 500 rum i länet.

http://www.stockholmbusinessregion.se/Nyheter/Stockholms-hotellrapport-2014/

Platser för hotellEdit

  • Djurgården; här finns flera av Stockholms största turistmål, men bara två hotell
  • Östermalm/Diplomatstaden

Se ävenEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.