FANDOM


1024px-Naturhistoriska Riksmuseet Sweden

Naturhistoriska Riksmuseet.

Frescati tillhör Östermalms stadsdelsområde, och domineras av Stockholms universitet och Lappkärrsberget.

Området idagEdit

  • Lappkärrsberget är Stockholms enda monofunktionella studentbostadsområde. Det räcker ändå inte till för studenterna i Frescati.
  • Nationalstadsparken.
  • Norra länken kommer ändra trafikmönstren.

FörslagEdit

  • Öppna norra entrén till tunnelbanan. Det förkortar gångvägen till Lappis och Naturhistoriska avsevärt.
  • Förläng Tvärbanan från Solna med en bro över Brunnsviken, genom Nationalstadsparken.
  • Bygg hus nedanför Professorsslingan. Gärna med andra funktioner än studentbostäder, för ökad funktionsblandning (forskarbostäder, institutionsbyggnader, etc).
  • Bygg studentbostäder på gräsmattorna mitt på campus.
  • Bebygg parkeringen söder om Södra husen. Ersätt parkeringsrutorna med källargarage. Husen kommer ligga i söderläge mot Lill-Jansskogen, och kan upplåtas till högstbjudande.
  • Låt Naturhistoriska glasa in innergården vid Cosmonova. Innergården kan användas som vinterträdgård med naturhistoriskt intressanta växter, kombinerad med en ny matsal, som både erbjuder lunch, och representationsmåltider för universitetet.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.