FANDOM


1024px-Naturhistoriska Riksmuseet Sweden

Naturhistoriska Riksmuseet.

Frescati tillhör Östermalms stadsdelsområde, och domineras av Stockholms universitet och Lappkärrsberget.

Området idagEdit

  • Lappkärrsberget är Stockholms enda monofunktionella studentbostadsområde. Det räcker ändå inte till för studenterna i Frescati.
  • Nationalstadsparken.
  • Norra länken kommer ändra trafikmönstren.

FörslagEdit

  • Öppna norra entrén till tunnelbanan. Det förkortar gångvägen till Lappis och Naturhistoriska avsevärt.
  • Förläng Tvärbanan från Solna med en bro över Brunnsviken, genom Nationalstadsparken.
  • Bygg hus nedanför Professorsslingan. Gärna med andra funktioner än studentbostäder, för ökad funktionsblandning (forskarbostäder, institutionsbyggnader, etc).
  • Bygg studentbostäder på gräsmattorna mitt på campus.
  • Bebygg parkeringen söder om Södra husen. Ersätt parkeringsrutorna med källargarage. Husen kommer ligga i söderläge mot Lill-Jansskogen, och kan upplåtas till högstbjudande.
  • Låt Naturhistoriska glasa in innergården vid Cosmonova. Innergården kan användas som vinterträdgård med naturhistoriskt intressanta växter, kombinerad med en ny matsal, som både erbjuder lunch, och representationsmåltider för universitetet.