FANDOM


Yimby är ingen höger- eller vänsterorganisation, och undviker därför att ta ställning i finanspolitiska frågor. Dock förekommer en intern debatt mellan nätverkets medlemmar. Se även Allmänna förbehåll för Yimby-wikin.

Några bostadspolitiska frågor där det är särskilt svårt att ta ställning, är ägandeformer och marknadshyror.

Se ävenEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.