FANDOM


En fastighet är en fast egendom som avgränsas geografiskt. Gränsen är oftast tvådimensionell, men sedan 2009 är tredimensionell fastighetsbildning möjlig i Sverige.

Vardagligt används ordet fastighet oegentligt för hus eller byggnad. Ett hus kan dock tillhöra en fastighet. Ett undantag är hus på ofri grund, som utgör egendom skild från fastigheten.

Fastigheter varierar i storlek och sammansättning; de kan bestå av ett skogsområde, en väg, en bostadsrättsförening, eller en ägarlägenhet.

En tomt är en fastighet, eller del av en fastighet, som är bebyggd, eller avsedd att bebyggas.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.