FANDOM


Förort är ett begrepp som tolkas på många olika sätt.

Idag används det ofta som omskrivning för miljonprogrammet. Se denna länk för vidare diskussion om "förorten" i denna betydelse.

Engelskans suburb väcker i stället associationer till villaområden med hög socioekonomisk status.

Yimby använder begreppet generellt för all bebyggelse som varken är landsbygd eller urban, där tätheten är låg eller måttlig, och bebyggelsestrukturen är öppen; oavsett etnisk sammansättning och socioekonomisk status. Sålunda består drygt 80 procent av bostadsbeståndet i Stockholms län av förort; både Djursholm och Rinkeby.