FANDOM


Det finns flera föreslagna broar över Riddarfjärden, för att överbrygga Saltsjö-Mälarsnittet, och minska trycket på broarna genom Gamla stan: Centralbron, Munkbroleden och Skeppsbron.

Västerbron är i undermåligt skick. Under 2019 utreder Stockholms stad om den behöver ersättas.

Centralbron har blivit kritiserad och många vill riva den. Den är dock svår att ersätta med andra förbindelser.

Munkbron och Skeppsbron är värdefulla ytor för Gamla stan, där genomfartstrafiken upplevs som störande. Med nya Slussen är genomfartstrafiken avsedd att minska.

Nya VästerbronEdit

VBroarna

Nya Västerbron och Varvsbron.

Nya Västerbron byggs väster om den gamla (innan den rivs) med samma bredd, dvs 2+2 körfält och dubbla gång- och cykelbanor. Den har ett kortare spann mellan Smedsudden och Långholmen och kan därför få en mer smäcker konstruktion, med något lägre lutning än den gamla bron. Socialstyrelsens östra flygel rivs för att ansluta bron till Västerbroplan.

Mycket mark frigörs i Rålambshovsparken och på Långholmen, och nya Västerbron fungerar som regntak.

VarvsbronEdit

Varvsbron har 1+1 körfält och dubbla gång- och cykelbanor. Bron stiger från Norr Mälarstrand till en huvudpelare i mitten av fjärden, där Mälarens djup är 6,7 meter.

Trafiken på Söder Mälarstrand och Hantverkargatan minskar.

Västermalm och Högalid, två av Stockholms mest urbana stadsdelar, får gångavstånd till varandra. Utsikten från Varvsbron blir den mest spektakulära i staden.

SkinnarviksbronEdit

Riddarfjärdsbron

Möjlig sträckning för Skinnarviksbron.

Skinnarviksbron är en föreslagen bro över Riddarfjärden mellan Kungsholmen och Södermalm, öster om Västerbron, men väster om Centralbron.

Föreslagna brofästen är Skinnarviksparken (Ringvägen-Lundagatan) och Kungsholms hamnplan. I så fall är stigningen ca 28 meter (2 m ö h till 30 m ö h), och hela förbindelsen ca 910 meter, varav 590 meter över vatten.

Med anknytning till Norr Mälarstrand i norr, och Ringvägen i söder, kommer den norra delen att luta.

Om stigningen fördelas jämnt över vattnet blir lutningen 4,75 procent, och segelfri höjd i söder blir ungefär densamma som för Västerbron (26 meter).

Bron kan byggas med 1-2 körfält i vardera riktning, samt gång- och cykelbana.

Bron kan i framtiden ersätta Centralbron.

Södra brofästetEdit

Bron anknyter till Ringvägen, som dras ungefär där Skinnarbacken ligger idag. Yttre Tvärgränd bevaras. Den kan knytas till Söder Mälarstrand med gång- och cykelramper.

Ragnar ÖstbergsbronEdit

Ett alternativ är en bro mellan Ragnar Östbergs plan (väster om stadshuset) och Torkel Knutssonsgatan.

MariabronEdit

Mariabron är en föreslagen bro mellan Riddarholmen och Söder Mälarstrand.

Den kan reserveras för gång- och cykeltrafik.

Möjligen kan den delvis ersätta Centralbron, och möjliggöra genomfartstrafik öster om Gamla Riksdagshuset.

FinansieringEdit

Broar med biltrafik kan finansieras med trängselskatt eller broavgift; på en ny bro, eller på hela Saltsjö-Mälarsnittet.

Se ävenEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.