FANDOM


Klara sjö är ett sund som tillhör Mälaren, och skiljer Kungsholmen från Norrmalm (inklusive Vasastan).

Idag korsas Klara sjö av flera broar: Stadshusbron, Klarabergsviadukten, Blekholmsbron, Kungsholmsbron, Sankt Eriksbron, Ekelundsbron och Karlbergsbron (Essingeleden).

Det finns idéer om att bygga nya broar.

RörstrandsbronEdit

Rörstrandsbron

Brohuvuden vid Karlbergs station, Garvargatan och Karlbergssjöns norra strand.

Rörstrandsbron är ett förslag om en gång- och cykelbro, som förbinder Vasastan med Kungsholmen, och har en nedfart till Karlbergsområdet.

På så sätt slipper cyklarna trängas på S:t Eriksgatan, där cykelbanorna idag är väldigt smala.

Brohuvudena finns vid Gjutargatan/Svarvargatan, och vid Karlbergs stationsentré (vad som än händer med stationen). På den sträckan blir lutningen ganska obetydlig. Mot Karlberg blir det mer lutning.

Se ävenEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.