FANDOM


Idag förbinder Liljeholmsbron och Årstabroarna Södermalm med Årsta. Dessutom finns ett brokomplex som består av Johanneshovsbron, Skanstullsbron och Skansbron.

Det finns idéer om ytterligare någon bro över Årstaviken.

EriksdalsbronEdit

Ett starkt önskemål är att inte begränsa Årstabroarnas segelfria höjd på 26 meter.

Bron kan vara en förlängning av Vickergatan från Ringvägen, längs Eriksdalshallen, och rakt ut över Årstaviken. Denna väg ligger ungefär 25 möh, så det kommer behövas en obetydlig uppförsbacke.

Eriksdalsbron har ett körfält i varje riktning, plus cykel- och gångfiler. Sundet är drygt 300 meter - det klarar man förhoppningsvis i ett spann med en enkel balkbro. (Annars får man bygga en dyrare, men stilig, bågbro.)

Från det sydliga fästet precis öster om Årsta IP ansluter bron till en gata (låt oss kalla den "Barnrikegatan", det är ett trevligt namn som anknyter till Årstas historia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Barnrikehus) som löper i sydsydvästlig riktning, ersätter Orrfjärdsgränd, korsar Sköntorpsvägen i rätvinkel, fortsätter parallellt med Hjalmarsvägen, ersätter Kolsnarsvägen, och ansluter Årstavägen i rät vinkel. Denna gata blir bitvis smal där den pressar sig fram mellan funkislängorna, men den skulle blir just det kontinuerliga stråk som behövs för att binda samman Årsta med innerstaden.

En alternativ placering är väster om Eriksdalsskolan och Årsta IP.

TrafikEdit

Körfält på bron kan berättigas genom att det är långt mellan Liljeholms- och Johanneshovsbron. Om trängselskatterna finns kvar, blir Eriksdalsbron tullbelagd, så det kommer inte bli någon enorm ökning av biltrafik.

Dessutom möjliggör man busstrafik och/eller spårvagnstrafik. Det är önskvärt eftersom norra Årsta ligger bortom gångavstånd (>500 m) från Tvärbanans hållplatser. Förslagsvis kan busslinje 4 ta rutten Eriksdalshallen - Eriksdalsbron - Årsta IP - Gullmarsplan istället för att som idag passera Skanstull.

Om bron har körfält, så kan några körfält på Skanstullsbron omvandlas till gång- och cykelbanor.

Anknytande bebyggelseEdit

I samband med detta ökar möjligheten att förtäta bebyggelsen längs Gullmarsvägen, Sköntorpsvägen och Barnrikegatan enligt urbana principer. Årsta skog bör vara fortsatt fredad.

Se ävenEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.