FANDOM


Brommaavenyn är en idé om en fast vägförbindelse mellan Ulvsundaplan i Bromma, och Hägersten, över Mälaren. Den skulle utgöra alternativ till Förbifart Stockholm, och kan också utgöra en ny sträckning för Nockebybanan. En liknande vägsträckning finns med i Lindhagen 2.0.

Detta är inget officiellt Yimby-förslag; se allmänna förbehåll för Yimby-wikin.

SträckningEdit

Ulvsundaplan - Stora Mossens IP - Ålsten - bro över Mälaren - Edward Swartz Plan - Trafikplats Västertorp.

GrönkompensationEdit

Den största grönkompensationen utgörs av att Förbifart Stockholm inte byggs. Lokal grönkompensation är också möjlig.

 • Det går att omvandla lokalgator till shared space.
 • Förskolebyggnader i Nyängsparken kan inrymmas i ny bebyggelse.
 • Det går att lägga ner östra delen av Nockebybanan, och dra en ny spårväg längs avenyn.
 • Det går att tillgängliggöra stranden vid Ålsten genom en bryggväg.

InvändningarEdit

 • Invändning: "Skogen exploateras"
 • Svar: Drygt hälften av Nyängsparken och Storskogen bevaras. Nästan hela Ålstensskogen bevaras. Längs boulevarden planteras träd. Och alternativet är att bygga Förbifarten, som exploaterar flera kvadratkilometer i Skärholmen och på norra Järvafältet. Men där är det ont om medel- och överklass som kan utnyttja sitt sociala kapital till att protestera.
 • Invändning: "Trafikbuller"
 • Svar: Husen längs Brommaboulevarden byggs för att skärma av bullret. Maxfart 50 km/h på Brommaavenyn, och 30 på lokalgatorna.
 • Invändning: "Trafikolyckor"
 • Svar: Brommaavenyn absorberar genomfartstrafik från andra vägar i Bromma. En ny spårväg absorberar också genomfartstrafik. Alla korsningar kommer ha övergångsställe med trafikljus.
 • Invändning: "Gatan blir en barriär"
 • Svar: Om man ser på människors faktiska rörelsemönster, fungerar skog och villaområden som barriärer. En gata med verksamhetslokaler, trottoarer och stationer för spårtrafik, är en naturlig samlingsplats.
 • Invändning: "Områdets karaktär förändras."
 • Svar: Urban bebyggelse med upp till 4 våningar finns redan i Ålsten. Villorna i Bromma är stora och höga för att vara villor. Och 95% av Bromma kommer se exakt likadant ut.
 • Invändning: "Bromma är populärt eftersom det är ett avskilt villaområde."
 • Svar: Bromma har fått sin höga status av två orsaker: Det ligger nära innerstaden, och är välförsett med infrastruktur. Yttre villaförorter med lika naturskönt läge som Bromma, har inte tillnärmelsevis samma status.
 • Invändning: "Med nya trafikleder kommer hemlösa, narkomaner och våldtäktsmän" (Seriöst förväntad invändning. Det är ett av de vanligaste argumenten mot att dra ut tunnelbanan till Lidingö och Täby)
 • Svar: Det är inte trafiken som får människor att förlora sin bostad, fastna i missbruk eller begå brott. Det är inte solidariskt att försöka koncentrera oönskade individer till vissa stadsdelar.

Se ävenEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.