FANDOM


Österleden är idén om en östlig fast förbindelse över Saltsjö-Mälar-snittet, som förbinder Gärdet, Djurgården och Henriksdal.

Enligt tidigare planer skulle den byggas i en tunnel, men det går att överväga en bro också.

ÖsterbronEdit

Fördelar:

  • Enklare att upplåta utrymme till gångtrafik, cykel och spårväg.
  • Mindre höjdskillnader.

Nackdelar:

  • Begränsar den segelfria höjden i Stockholms inre hamn.
  • Vägtrafik genom Djurgården.

Se ävenEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.