FANDOM


A stockholm night in winter

KTH-campus.

Östermalms stadsdelsområde omfattar bland annat Frescati, Albano, Campus Valhallavägen, Norra Djurgården, Gärdet och Värtahamnen.

Det egentliga Östermalm ("Öfre Östermalm") brukar anses avgränsas av Birger Jarlsgatan, Valhallavägen och Oxenstiernsgatan.

Visioner om ÖstermalmEdit

StadionEdit

56158455 10157665683904252 8448467169657749504 n

Två föreslagna besökspaviljonger vid Stadion.

Nu när den tunga trafiken försvunnit från Valhalla- och Lidingövägen, finns det en chans att göra Stockholms Stadion till ett levande och tillgängligt evenemangsområde, vare sig det är konserter, idrottsevenemang, eller visningar av världens äldsta bevarade OS-stadion.

Det går att bygga ett besökscentrum i hörnet av Valhallavägen och Drottning Sofias väg, med toaletter och kök i souterrängplan, ett gatuplan med glasväggar, reception och servering, och takterrass med glasräcken. Planteringen på Lidingövägens östra sida är inte till någon nytta för området. I gathörnet går det därför att bygga en restaurang i markplan, med källare och takterrass med kvällssol.

Från båda lokalerna får man en vy av Stadion. Den skymda sikten mot Stadion blir minimal.

  • Stadions tomt ligger i Nationalstadsparken, men det finns prejudikat för byggnader som tillgängliggör institutioner i parken; jfr Djurgårdens besökscentrum och Stockholms Universitets studenthus.
  • Byggnaden syns inte från Sturegatan, Lidingövägen eller östra Valhallavägen. Den syns från västra Valhallavägen, där den skymmer en liten del av Stadion.
  • Genom takterrassen får allmänheten en ny upphöjd vy överr Stadion.
  • Material, skyltar och annan yttre design skall vara diskret och anknyta till Stadion.
  • En av ekarna vid Stadion behöver avverkas. I övrigt kommer ingen vegetation påverkas.
  • Vid evenemanget minskar behovet av serveringsstånd och bajamajor. Det gör yttergården prydligare, och minskar förbrukning av emballage, kemikalier och fordonsbränsle.

Diplomatstaden och nedre GärdetEdit

Vid ambassaderna i Diplomatstaden finns många avspärrningar, som kväver urbaniteten.

TV-husetEdit

SVT vill ersätta TV-huset med ett nytt, och avyttra marken. Det är ett enastående läge för att bygga vidare på kvartersstaden.

Hotell BerwaldEdit

Berwaldhallen ligger vid Oxenstiernsgatan, i en park som inte tillhör Nationalstadsparken. I samband med förlängningen av Spårväg City erbjuder det möjligheter att utveckla området för mer urbanitet.

För Spårväg City kan det bli lämpligt att bredda Oxenstiernsgatan med ett körfält i varje riktning.

Bygg ett hotell med entré mot Oxenstiernsgatan, och inomhuspassage till Berwaldhallen. Hotellet blir ett riktmärke i östra ändan av Linnégatan. Hotell saknas i de omkringliggande kvarteren, och kan samverka med Diplomatstaden, TV-huset och Djurgården.

GarnisonsparkenEdit

Minska parkeringsplatserna framför Garnisonen, och skapa en gågata närmast byggnaden. Definiera gångpassagen genom Garnisonen, med fler butiker, och en cykelväg. Inrätta aktiviteter, t ex lekplatser och gym på gräsmattorna söder om Garnisonen.

Södra GärdesstadenEdit

Se Södra Gärdet.

VärtabananEdit

Se diskussionstråd Värtabanan.

SolnabananEdit

Solnabanan är en föreslagen spårväg från Odenplan till Hakberget.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.