FANDOM


Langbro mansion 1

Inte bara mässan.

Älvsjö är ett stadsdelsområde i Söderort. Det ligger nära Vantör och Årsta.

Området idagEdit

Precis som många andra pendeltågsförorter delas Älvsjö i två delar av järnvägen som löper mitt genom området.

Västra Älvsjö domineras idag av villaområden, och Ericssons gamla lokaler. Östra Älvsjö domineras av Stockholmsmässan, samt trafikytor, och ett relativt stort obebyggt fält. Här bor idag väldigt få människor.

Stationen utgör navet för området, med mindre centrumverksamheter och tätare bebyggelse där. Ett förtätningsprogram med bland annat ett nytt hotell och ett resecentrum är under uppförande. Det nyuppförda cykelgaraget har blivit en succé.

Rica Talk Hotel är det enda höghuset i området. Nya höghus skulle inte utgöra främmande inslag.

Planer idagEdit

Det finns långt gångna planer på en ny stadsdel, mest bestående av bostäder, vid Ericssons gamla lokaler. Även om det finns bra sidor med planer är dock tätheten och stråkmöjligheterna relativt låga vilket gör att området inte lär bli särskilt levande.

Det finns även diffusa planer på att exploatera området vid Stockholmsmässan.

VisionerEdit

Älvsjö har potential att bli en stor knutpunkt för kollektivtrafiken med Spårväg Syd, och en förlängning av Hagsätragrenen till Älvsjö. Stationen kommer också få ökat resande när Citybanan öppnas. Med tanke på läget mitt i Södertörn och den (i framtiden) mycket goda kollektivtrafiken har Älvsjö potential att bli en av Söderorts noder, en målpunkt med tät, stadsmässig bebyggelse.  

Området runt Stockholmsmässan kan och bör utvecklas till att bli levande stadsdelar med god kollektivtrafikförsörjning. För att detta ska bli möjligt krävs det dock antagligen att man river de utkrävande trafikplatserna, och ersätter dom med mindre utkrävande alternativ.

"Fältet" öster om Stockholmsmässan har även stora möjligheter att bli något. För att detta ska vara möjligt krävs det att man integrerar Huddingevägen och Åbyvägen i gatunätet, gärna som trädkantade boulevarder. Om man kollar på trafikmängden så är absolut det här möjligt. Även parkeringen till Stockholmsmässan kan behöva flyttas (under jord?) om området ska bli fullt utvecklat.

I Älvsjö finns många grusbelagda idrottsplaner. Om de exploateras, skulle kommunen behöva ersätta dem med andra idrottsanläggningar. Till exempel kan man anlägga en inomhushall med konstgräs, för fotboll. En sådan hall kan också användas som annex till Stockholmsmässan.

  • Gymnasium: I yttre Söderort råder också brist på gymnasieskolor; gymnasieelever söker sig mot innerstaden. Älvsjö eller Vantör är ett par platser där det går att bygga en ny gymnasieskola.
  • Scenhus: En hemmascen för Stadsteatern i anslutning till Stockholmsmässan. Kan användas för mässverksamhet dagtid.

Det finns förslag om att riva mässan, och flytta den till Arlanda.[1]

Samverkan med Hagsätra, Rågsved & HögdalenEdit

Se även Vantör.

En förlängning av tunnelbanan från Hagsätra till Älvsjö är på gång. Det går också att bygga en ny pendeltågsstation i Högdalen.